VTH Academie

Toezichthouden op sociale veiligheid op 18 april 2024

Helaas verschijnen er in het nieuws veelvuldig voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Hoe zijn de gevolgen en risico’s van de ongewenste omgangsvormen bij hogescholen te identificeren en ook te beheersen? Er zijn de afgelopen periode diverse onderzoeken gedaan en ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat er een integrale aanpak moet komen. Ook als Raad van Toezicht vervult u ook een belangrijke rol bij het realiseren van een integrale aanpak van sociale veiligheid voor studenten en medewerkers, maar wat zijn specifiek de taken en verantwoordelijkheden van de RvT? En hoe houdt u toezicht op de monitoring en borging van het beleid?

Speciaal voor toezichthouders binnen hogescholen is daarom de opleiding ‘Toezichthouden en sociale veiligheid’ opgezet. In de opleiding, verzorgt door Alie Kuiper, komt de basiskennis over de problematiek van sociale veiligheid en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan de orde. Naast de kennisoverdracht is er voldoende ruimte om eigen casuïstiek in te brengen.

De volgende editie vindt plaats op 18 april 2024 . Hier kunt u meer informatie lezen over deze opleiding en u tevens aanmelden.