VTH Academie

Thema's: Beleid, Risicobeoordeling, Sociale veiligheid, Wetgeving

Integrale aanpak van ongewenste omgangsvormen

Voor toezichthouders in het hoger beroepsonderwijs
  • 1 dag

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs zijn veelvuldig in het nieuws. Ook verschenen de afgelopen periode onderzoeken naar de aard en omvang ervan en in rapporten van de onderwijsinspectie werd gewezen op lacunes in beleid. Voor minister Dijkgraaf van OC&W is dit aanleiding om in te zetten op een integrale aanpak van sociale veiligheid voor studenten en medewerkers van hogescholen en universiteiten. Dit liet hij begin juni 2023 de Tweede Kamer in een brief weten. In die brief geeft hij de Raden van Toezicht een belangrijke rol bij het realiseren van een integrale aanpak.

In de opleiding komt de basiskennis over de problematiek van sociale veiligheid en de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek aan de orde. Tevens wordt u bijgepraat over de aanpak van de professionele dienstverlening, zowel preventief als curatief. Centraal staat steeds het handelingsperspectief van de Raad van Toezicht. Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt van u verwacht als voltallige Raad? Er is ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek als toezichthouder.

Programma 
Het programma is opgebouwd op basis van een aantal vragen die alle toezichthouders zouden moeten kunnen beantwoorden.

  • Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen, definities, aard en omvang?
  • Wat zijn de gevolgen en risico’s van ongewenste omgangsvormen en hoe zijn deze te identificeren en te beheersen? Welke verplichtingen voor beleid vloeien voort uit de Arbowet en de wetgeving gelijke behandeling?
  • Hoe verhoudt beleid voor een veilig werkklimaat zich tot het realiseren van de doelen van de hogeschool?
  • Hoe houd ik toezicht op de monitoring en borging van het beleid?
  • Welke informatie heb ik nodig om goed toezicht te kunnen houden op het thema sociale veiligheid binnen de hogeschool?
  • Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van CvB, management, vertrouwenspersonen, klachtencommissie, HR, OR en RvT?
  • Wie van de RvT gaat hoe om met beheersen? Welke meldingen en klachten?

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail.
De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden

Regiepartner VTH Academie | Avicenna Academie voor Leiderschap | Postbus 292 7400 AG Deventer | 0570 – 76 00 06 | opleidingen@vth.nu
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer | Vestigingen Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort | Stadsring 236 3811 HS Amersfoort

Certificeringen

© 2023 VTH / Avicenna | Design : Via Design | Technische realisatie: Sieronline B.V.