VTH Academie

Nieuwe editie Het Hoger Beroepsonderwijs op 3 december 2024

De opleiding ‘Het Nederlandse hoger beroepsonderwijs (basismodule 1_ financiering en in- en externe kwaliteitszorg‘ gaat in op de werking van het hoger beroepsonderwijsstelsel en het toezicht op het stelsel. Bent u nog niet geheel bekend met de sector? Of wilt u op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen in de sector? Dan is deze eendaagse opleiding uitermate geschikt voor u!

Wat zijn de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties? Wat zijn de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het stelsel? Wat zijn de verwachte beleidsontwikkelingen vanuit de overheid? Dit zijn enkele vragen die tijdens de opleiding worden behandeld, zodat u beter kunt sparren met het college van bestuur over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes.

Na het volgen van deze opleiding heeft u beter zicht op de het totale speelveld, de veranderende rollen van stakeholders en de veranderingen in financiering. Daarnaast heeft u inzicht in welke inpact de veranderingen op de instellingen hebben en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen.

De volgende editie gaat van start op dinsdag 3 december 2024. Hier kunt u meer informatie vinden over deze nieuwe opleiding en u tevens aanmelden.