VTH Academie

Thema's: Integraal toezicht, Verbinding met stakeholders, Onderwijsstelsel, Rollen stakeholders

Het Hoger Beroepsonderwijs (basismodule 1) financiering en in- en externe kwaliteitszorg

De werking én de belangrijkste veranderingen
 • 1 dag

Deze compacte eendaagse opleiding geeft een helder overzicht van de werking van het hoger beroepsonderwijsstelsel en het toezicht op het stelsel. Tijdens de bijeenkomst worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in het hoger beroepsonderwijs toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het stelsel behandeld. Tot slot komen de verwachte beleidsontwikkelingen vanuit de overheid aan de orde. Deze inhoud is cruciaal voor de continuïteit van de hbo-instellingen.

Onderwerpen

 • Feiten en cijfers over het hoger beroepsonderwijs;
 • Organisaties werkzaam ten behoeve van het hoger beroepsonderwijs, zoals Ministerie van OCW, NVAO en Inspectie;
 • Rol en hoofdtaken van de verschillende overheidsorganisaties;
 • Financiering en bekostiging en toezichtsattitude;
 • Belangrijke verwachte (beleids-)ontwikkelingen.

Met deze informatie en kennis kunt u beter sparren met het college van bestuur over de mogelijkheden voor de organisatie en de voorliggende keuzes. Er wordt op basis van voor het hoger beroepsonderwijs realistische casuïstiek, een vertaling gemaakt naar de praktijk.

Wat brengt deze sessie u en uw raad?

 • Een gedegen vooruitblik ten aanzien van het hoger onderwijsstelsel: welke fundamentele keuzes liggen voor ons;
 • Gedetailleerd inzicht in de concrete veranderingen in financiering;
 • Beter zicht op het totale speelveld, historie en de toekomst;
 • Een beter beeld van de veranderende rollen van de stakeholders;
 • Inzicht in welke impact de veranderingen op de instellingen hebben.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is uitermate geschikt voor toezichthouders die nog niet geheel bekend zijn met de sector of personen die een gedegen update met betrekking tot de laatste ontwikkelingen willen hebben.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden