VTH Academie

Docent: Vivian Boumans

Vivian Boumans werkt als zelfstandig adviseur voor de Toezichtsfluisteraar. Tot eind 2016 werkte zij als (gedrags)toezichthouder bij de Autoriteit Financiële Markten aan (ogenschijnlijke) onveranderbare en taaie toezichtvraagstukken. Sinds 2018 werkt zij als zelfstandig adviseur met Rijkstoezichthouders – denk aan de Nederlandse Zorgautoriteit, Staatstoezicht op de Mijnen, Agentschap Telecom – aan taaie vraagstukken. Ook geeft zij trainingen in systeemdenken en verandermanagement.

1 opleiding gevonden

Toezien op verandervermogen

  • 1 dag

Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie? Verandervermogen van de organisatie en de raad van toezicht Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie – en Lees verder »

Regiepartner VTH Academie | Avicenna Academie voor Leiderschap | Postbus 292 7400 AG Deventer | 0570 – 76 00 06 | opleidingen@vth.nu
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer | Vestigingen Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort | Stadsring 236 3811 HS Amersfoort

Certificeringen

© 2023 VTH / Avicenna | Design : Via Design | Technische realisatie: Sieronline B.V.