VTH Academie

Thema's: Veranderprocessen, Oordeelsvorming, Beoordelen verandervermogen

Toezien op verandervermogen

De snel en continu veranderende wereld vraagt om voortdurend alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen aan nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een relevant en steeds terugkerend thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst.
  • 1 dag

Op welke manier kunt u als toezichthouder inschatten hoe het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voert u daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

Verandervermogen van de organisatie en de raad van toezicht

Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie – en dus van de mensen die er werken – om ambities en voornemens daadwerkelijk te implementeren c.q. werkend te krijgen. Daarmee omvat verandervermogen ook de kunst om reflectief te leren.

Het is essentieel dat toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en wat de rol van de raad daarbij is. De kunst is om met de goede vragen tot een oordeel te komen. Hoe effectief is de organisatie in het vormgeven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Hoe een organisatie met veranderingen omgaat, kan een betrouwbare indicator zijn voor de mate waarin de performance blijvend verbeterd kan worden. Informatie en cijfers geven meestal een indicatie van de huidige stand van zaken, maar niet altijd aan of de toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. De vraag is hoe de raad daar wel inzicht en vertrouwen in kan krijgen.

In deze opleiding nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten die inzicht bieden in de gewenste realisatie van ambities. Aan de orde komen de manieren waarop de raad daarin kan acteren. In deze opleiding werken we met korte kenniscolleges en simulaties.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Wanneer veranderingen succesvol zijn;
  • De factoren die bepalen of de organisatie veranderingen realiseert;
  • Uw visie – als toezichthouder of commissaris – op veranderingen;
  • De indicatoren die inzicht geven in verandering en de daarbij behorende informatie voor de raad;
  • De vragen voor de raad om te weten of de organisatie in staat is veranderingen te realiseren;
  • De gremia waarmee de raad zou kunnen spreken;
  • De manier waarop de inbreng van de raad toegevoegde waarde biedt voor het lerend vermogen van de organisatie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden