VTH Academie

Docent:

Dr. Pieter Wijnsma is netwerkpartner onder het label ‘Governance Support’, waar hij toezichthouders en bestuurders ondersteunt bij vraagstukken in de boardroom. Hij is eind 2019 gepromoveerd op een proefschrift over de ethiek van het besturen. Begin 2021 verscheen de handelseditie hiervan onder de titel ‘De Goede Bestuurder’. In 2020 verscheen eveneens, mede van zijn hand, een boek over gedwongen vertrek van bestuurders (‘Onvrijwillig’). Pieter heeft in het verleden een aantal functies als manager en bestuurder vervuld in de zorg. De laatste vijftien jaar heeft hij postacademische scholing verzorgd voor zorgbestuurders en medisch specialisten. Hij coacht bestuurders, hogere leidinggevenden en medici, individueel of als team.

1 opleiding gevonden

Ethiek van governance en governance van ethiek

  • 1 dag

Ethisch beleid hangt nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het Lees verder »