VTH Academie

Thema's: Samenhang met missie en positie, Ethische dilemma's, Eigen referentiekader

Ethiek van governance en governance van ethiek

Ethisch beleid hangt nauw samen met de missie van de organisatie en de positie in de samenleving. Voor toezichthouders niet alleen relevant voor hun eigen gedrag, maar ook voor het toezicht op het ethisch handelen van de organisatie en de zorg dat hier actieve aandacht voor is.
  • 1 dag

Ethisch beleid hangt nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ethiek is dus niet iets ‘voor erbij’, maar heeft betrekking op de kern van het functioneren van organisaties. Ethiek is ook veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding. Binnen organisaties vereist dat dus ook continue aandacht voor de cultuur. Immers een fraaie integriteitscode die in de la ligt, heeft weinig of geen betekenis.

Toezicht op het ethisch handelen in de organisatie omvat drie niveaus: het ethisch handelen van de medewerkers, van de bestuurders en van de toezichthouders zelf. Daarom: ethiek van governance en governance van ethiek.

De opleiding biedt enerzijds een verdieping in het denken over ethiek. Anderzijds is er veel ruimte voor het bespreken van casuïstiek die de deelnemers over de genoemde drie niveaus inbrengen. In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen de raad en de bestuurder(s) tot leven kan worden gebracht en gehouden. Het programma bestaat uit een afwisseling tussen stof tot nadenken die door de docent wordt aangeboden en gezamenlijke reflectie op eigen casuïstiek.

Deze opleiding is bestemd voor alle toezichthouders en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de raad of de individuele toezichthouder bij het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie, bij het houden van toezicht en binnen de raad zelf.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Manieren van denken over ethiek en de toepassing daarvan;
  • Ethiek van het besturen van een organisatie;
  • Ethische aspecten van de strategie en positionering van de organisatie;
  • Expliciteren van het eigen ethisch referentiekader van de toezichthouder;
  • Reflectie op de eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
  • Stof tot nadenken over het ethisch beleid van uw raad van toezichthouders;
  • Ideeën om met de bestuurder en toezichthouders ruimte te creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden