VTH Academie

Docent:

Pascalle Neijenhuis (1984) is directeur-bestuurder van de werkgeversorganisatie voor Zorg en Welzijn en commissaris bij een woningcorporatie. Ze studeerde Bedrijfswetenschappen en Arbeid- en Organisatiepsychologie en heeft een groot hart voor de publieke sector en maatschappelijke vraagstukken. Haar expertise ligt op het vertalen van landelijke ontwikkelingen naar een organisatie overstijgend, integraal beleid met een non-concurrentiele strategie die leidt tot resultaten met impact. Ze heeft kennis van en 15 jaar ervaring met het invullen van goed werkgeverschap, organisatieontwikkeling, het werven en selecteren van de juiste mensen voor opgaves en heeft een groot netwerk van bestuurders en toezichthouders met veel casuïstiek. Haar stijl is energiek, met een frisse blik en een mix van pragmatisme en beschouwing.

1 opleiding gevonden

Werkgeverstaken van de RvT

  • 1 dag

Zorgen voor de goede bestuurder(s) en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid. Gezien de Lees verder »