VTH Academie

Thema's: Goed werkgeverschap, Wettelijke aspecten, Remuneratie, Andere gremia dan bestuur

Werkgeverstaken van de RvT

Zorgen voor een goede bestuurder en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid.
  • 1 dag

Zorgen voor de goede bestuurder(s) en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid. Gezien de ontwikkelingen in het publieke domein en de steeds vaker gehanteerde 4 jaar voor een bestuursopdracht, moet de raad van toezicht actiever regie voeren.
Met deze opleiding willen we toezichthouders ondersteunen om deze werkgeverstaken zo goed mogelijk invulling te geven.

Startpunt voor de brede werkgeversrol is het bewustzijn van de raad van toezicht hoe ver de werkgeverstaak van de raad reikt, in welke fase de organisatie verkeerd en welk soort leiderschap de organisatie nodig heeft. Dat is richtinggevend onder andere voor de evaluatie van de bestuurder en is het van belang bij het besluit over herbenoeming en bij het organisatieontwerp van de functies in de top. En neemt u een verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling van de bestuurder en anderen in de top? Zorgt u ook voor de kwaliteit van de toezichthouders?
Heeft u als raad van toezicht voldoende oog voor het organisatiebelang? Hoe werkt u samen met de medezeggenschap? Moet u zich als raad van toezicht ook ontfermen over de mensen die rapporteren aan het bestuur? Is er een specifieke relatie met de controller en de bestuurssecretaris? Zo ja, waarom en hoe?

Kortom, we behandelen op interactieve wijze uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaken van de raad van toezicht.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Met een mix van praktische kennis en handvatten, overstijgende dillema’s, praktijkcasussen en actieve werkvormen werken we aan de volgende onderwerpen:

  • Diverse aspecten van de werkgeverstaak, de reikwijdte waarvoor de raad kiest;
  • Werving- en selectie, beloning, benoeming, herbenoeming en beëindiging;
  • Periodieke evaluatie van het functioneren van de bestuurder;
  • De samenhang tussen strategie, organisatieontwerp en beschikbaar talent;
  • De positie en samenstelling van de commissie werkgeverszaken, en de rol van de voorzitter hierbij.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden