VTH Academie

Docent:

Eric van der Graaf (1974) is zowel zorginhoudelijk als bedrijfskundig geschoold en is zijn hele werkzame leven in verschillende functies actief binnen de zorg en welzijn. Zijn bevlogenheid betreft het in evenwicht krijgen en houden van de totale organisatie op zowel zorginhoudelijk als bedrijfsmatig vlak, waarbij bestuurders en directeuren een cruciale rol spelen. Vele jaren is hij toezichthouder bij diverse organisaties binnen de zorg, waarbij hij verschillende rollen en taken vervult. Eric ziet de huidige ontwikkelingen binnen de sectoren zorg en welzijn als enorme kans, waarbij ook de positie van de RvT aan verandering onderhevig is.

1 opleiding gevonden

Werkgeverstaken van de RvT

  • 1 dag

Zorgen voor de goede bestuurder(s) en daar continu aandacht voor houden is een hoofdtaak van de raad en in het bijzonder voor de commissie die deze taken op zich neemt. Dat begint bij de meest essentiële aspecten van goed werkgeverschap, vanaf de werving en benoeming van de bestuurder tot en met het afscheid. Gezien de Lees verder »