VTH Academie

Docent: Arnold Jonk

Arnold Jonk is sinds 2022 bestuurder van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de kwaliteitsorganisatie van het Hoger Onderwijs. Daarvoor was hij onder meer bestuurder in het Amsterdamse primair Onderwijs, directeur Kennis van het ministerie van OCW en plaatsvervangend Inspecteur-Generaal van de Onderwijsinspectie.

1 opleiding gevonden

Het Hoger Beroepsonderwijs (basismodule 1) financiering en in- en externe kwaliteitszorg

  • 1 dag

Deze compacte eendaagse opleiding geeft een helder overzicht van de werking van het hoger beroepsonderwijsstelsel en het toezicht op het stelsel. Tijdens de bijeenkomst worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in het hoger beroepsonderwijs toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het stelsel behandeld. Tot slot komen de Lees verder »