VTH Academie

Docent: Alie Kuiper

Alie Kuiper is bedrijfskundige en heeft een agogische achtergrond. Zij is gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen op het werk. Zij adviseert en ondersteunt organisaties bij het omgaan met meldingen en klachten en het ontwikkelen van een structureel beleid om grensoverschrijdend gedrag op het werk te voorkomen. Daarbij baseert zij zich op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening, een eis die de Arbowet ook stelt. Voor haar begint het vormgeven van beleid met een duidelijke visie van de organisatie op grensoverschrijdend gedrag.  Dit vormt de basis voor het operationaliseren ervan waarbij het vergroten van kennis en vaardigheden van alle betrokkenen een belangrijk onderdeel is. Interventies op organisatieniveau zoals de organisatie van het werk kunnen nodig zijn op de risico’s terug te dringen naast een goede meldstructuur voor medewerkers die last ervaren. Om de voortgang te meten is een systeem voor monitoring, evaluatie en bijstelling onmisbaar waarin data verwerkt worden uit bijvoorbeeld de RI&E, medewerkertevredenheidsonderzoeken, jaarverslagen van vertrouwenspersonen etc. Voor een toezichthouder is dat laatste, een goed functionerend monitoringsysteem, een belangrijk instrument om te toetsen of de organisatie ‘op koers’ is.

1 opleiding gevonden

Toezichthouden op sociale veiligheid

  • 1 dag

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in organisaties zijn veelvuldig in het nieuws. Klachten over leidinggevenden komen binnen bij toezichthouders en commissarissen. Ook verschijnen er meer en meer onderzoeken naar de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag en wordt er gewezen op lacunes in het beleid van organisaties. Hoe is het gesteld met de aanpak van grensoverschrijdend Lees verder »