VTH Academie

Docent: Alie Kuiper

Alie Kuiper is bedrijfskundige en heeft een agogische achtergrond. Zij is gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen op het werk. Zij adviseert en ondersteunt organisaties bij het omgaan met meldingen en klachten en het ontwikkelen van een structureel beleid om grensoverschrijdend gedrag op het werk te voorkomen. Daarbij baseert zij zich op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening, een eis die de Arbowet ook stelt. Voor haar begint het vormgeven van beleid met een duidelijke visie van de organisatie op grensoverschrijdend gedrag.  Dit vormt de basis voor het operationaliseren ervan waarbij het vergroten van kennis en vaardigheden van alle betrokkenen een belangrijk onderdeel is. Interventies op organisatieniveau zoals de organisatie van het werk kunnen nodig zijn op de risico’s terug te dringen naast een goede meldstructuur voor medewerkers die last ervaren. Om de voortgang te meten is een systeem voor monitoring, evaluatie en bijstelling onmisbaar waarin data verwerkt worden uit bijvoorbeeld de RI&E, medewerkertevredenheidsonderzoeken, jaarverslagen van vertrouwenspersonen etc. Voor een toezichthouder is dat laatste, een goed functionerend monitoringsysteem, een belangrijk instrument om te toetsen of de organisatie ‘op koers’ is.

1 opleiding gevonden

Integrale aanpak van ongewenste omgangsvormen

  • 1 dag

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs zijn veelvuldig in het nieuws. Ook verschenen de afgelopen periode onderzoeken naar de aard en omvang ervan en in rapporten van de onderwijsinspectie werd gewezen op lacunes in beleid. Voor minister Dijkgraaf van OC&W is dit aanleiding om in te zetten op een integrale aanpak van sociale Lees verder »

Regiepartner VTH Academie | Avicenna Academie voor Leiderschap | Postbus 292 7400 AG Deventer | 0570 – 76 00 06 | opleidingen@vth.nu
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer | Vestigingen Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort | Stadsring 236 3811 HS Amersfoort

Certificeringen

© 2023 VTH / Avicenna | Design : Via Design | Technische realisatie: Sieronline B.V.