VTH Academie

archive.php|Branche specifiek

Integrale aanpak van ongewenste omgangsvormen

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs zijn veelvuldig in het nieuws. Ook verschenen de afgelopen periode onderzoeken naar de aard en omvang ervan en in rapporten van de onderwijsinspectie werd gewezen op lacunes in beleid. Voor minister Dijkgraaf van OC&W is dit aanleiding om in te zetten op een integrale aanpak van sociale Lees verder »

Het Nederlandse hoger beroepsonderwijsstelsel

Deze compacte eendaagse opleiding geeft een helder overzicht van de werking van het hoger beroepsonderwijsstelsel en het toezicht op het stelsel. Tijdens de bijeenkomst worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in het hoger beroepsonderwijs toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het stelsel behandeld. Tot slot komen de Lees verder »

Regiepartner VTH Academie | Avicenna Academie voor Leiderschap | Postbus 292 7400 AG Deventer | 0570 – 76 00 06 | opleidingen@vth.nu
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer | Vestigingen Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort | Stadsring 236 3811 HS Amersfoort

Certificeringen

© 2023 VTH / Avicenna | Design : Via Design | Technische realisatie: Sieronline B.V.