VTH Academie

Thema's: Invalshoeken voor vragen, Valkuilen, Oordeelsvervuilers, Van debat naar dialoog, Afgewogen en professionele oordeels- en besluitvorming

Online College ‘Dynamische oordeelsvorming’

  • 1 uur

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie? Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad?

Werken met Dynamische Oordeelsvorming® maakt u bewust van uw primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan uzelf te stellen, objectiveert u uw primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming u bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in uzelf en bij anderen afspelen. Door uw vooroordelen terug te houden bent u in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Uw optreden wordt effectiever.

Aan de hand van een vijftal thema’s neemt het college u mee door het proces van het komen tot oordelen.

  • Wat is Dynamische Oordeelsvorming?
  • Van actief ergeren naar actief luisteren
  • Van discussie naar dialoog
  • Aspecten van vergaderen in de praktijk
  • Uitspreken, afspreken en aanspreken
Bekijken