VTH Academie

Thema's: Ondersteuning RvT, Rolbepaling, Ontwikkelingen in toezicht

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Het veranderende speelveld van de bestuurssecretaris
  • 1 dag

Tijdens deze opleiding staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de RvT qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kan opereren?

De opleiding kent een drietal delen. Ten eerste het met elkaar kennis maken en inventariseren welke governance actualiteiten er (sector overstijgend) ten aanzien van de RvT zijn. Ten tweede wordt in gegaan op de ontwikkeling ‘Van secretaris naar governance geweten?’. Wat verwacht de RvT van de bestuurssecretaris? Eén van de onderdelen daarvan wordt speciaal uitgelicht: de dubbelrol en de daarbij behorende positieve en mogelijk negatieve aspecten (dilemma’s). De dilemma’s worden aan de hand van casuïstiek besproken. De gehele dag heeft een interactieve opzet. Het zwaartepunt ligt bij het delen van ervaringen en inzichten met betrekking tot het vak van bestuurssecretaris; niet op de ontwikkelingen in de drie genoemde sectoren.

Doelgroep

Deze eendaagse opleiding is gericht op bestuurssecretarissen (minimaal 6 maanden werkervaring) van Raden van Toezicht binnen de hogescholen en naast het bestuur het toezichthoudend orgaan ondersteunen.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Governance actualiteiten (hoofdlijnen);
  • Wat vraagt Goed Toezicht van de bestuurssecretaris;
  • Ontwikkeling vak bestuurssecretaris: van bestuurssecretaris naar governance geweten;
  • Dubbelrol in ondersteuning RvB en RvT.

Wat brengt deze opleiding u?

  • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning RvT;
  • Heldere rolbepaling als bestuurssecretaris m.b.t. RvT;
  • Dialoog en contact met vakgenoten;
  • Best practices inzake ondersteunen van de RvT;
  • Bespreken van dilemma’s.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden