VTH Academie

Thema's: Valkuilen, Oordeelsvervuilers, Van debat naar dialoog, Afgewogen en professionele oordeels- en besluitvorming, Invalshoeken van vragen

Dynamische oordeelsvorming

Het vormen van een goed oordeel is vaak lastiger dan het lijkt. Voorkom de valkuil om te snel op eigen kennis en ervaring af te gaan en ontwikkel een vaardigheid om alle facetten – waaronder de inbreng van de eigenaar van het vraagstuk – te beoordelen. Zo is voor een RvT het komen tot een goed afgewogen oordeel van doorslaggevend belang bij het al dan niet goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten en bij het beoordelen van de prestaties van de organisatie.
  • 1 dag

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele factoren. Dynamische oordeelsvorming is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt uw beeld van bepaalde situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Goede vragen stellen gaat om de inhoud, maar ook om de manier (de vorm) waarop u de vraag stelt. Een dialoog kan goed vorm gegeven worden of juist ‘de mist in gaan’. Daarmee valt of staat de kwaliteit van het resultaat. Het beheersen van dynamische oordeelsvorming is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie. Na een goed vraaggesprek volgt uw analyse van de verkregen inzichten, waarop u tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

In uw contacten met de bestuurders en andere stakeholders heeft u diverse soorten gesprekken, met verschillende doelstellingen. Soms vervult u daarin de rol van werkgever en beoordelaar, op andere momenten meer die van klankbord, van vertrouweling of adviseur, waarbij het ook gaat om het creëren van een vruchtbare relatie met de bestuurder. Die verschillende doelstellingen en rollen kunnen lastig blijken bij het stellen van vragen. Een kenmerk van een goed vraaggesprek is dat u vooral vragen stelt, luistert en dóórvraagt om tot meer inzicht te komen.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn), de VTOI-NVTK Academie (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) en de VTW Academie (Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de vier maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Structuur van het vraaggesprek en het proces van een goede dialoog;
  • Strategisch vragen stellen, confronteren, impact op de gesprekspartner;
  • Verschillende vormen en richtingen van vragen stellen en het ‘lastige’ gesprek;
  • Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers;
  • Scheiden van professionele rollen;
  • Inzicht in wat er speelt door een vraaggesprek;
  • Inzicht in uw eigen proces van oordeelsvorming en de valkuilen;
  • Vaardigheden bij lastige gesprekken;
  • Voor de individuele deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTH Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vth.nu

Aanmelden