VTH Academie

Opleidingen Toezichthouders Hogescholen

Bent u als toezichthouder van een hogeschool opzoek naar professionalisering?

De VTH Academie biedt een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de minder en meer ervaren toezichthouders bij hogescholen. Onze leergangen en opleidingen gaan in op alle relevante thema’s en spelen ook in op de actualiteit. De ontwikkeling van uw kennis en vaardigheden staat centraal die past bij een huidig en toekomstig kundige toezichthouder bij hogescholen.

Onderscheidend aanbod

Het aanbod is hoogwaardig, actueel, uitdagend, compact qua tijdsinvestering én praktijkgericht. Uw vragen komen volop aan bod tijdens de interactieve opleidingen. We richten ons in de persoonlijke opleidingen op dialoog en het verdiepende gesprek met de andere deelnemers en de docent, over uw dillema’s en casuïstiek. Deze praktische aanpak geeft u direct concrete handvatten in uw werk als toezichthouder. Ons aanbod kent verschillende vormen.

Te onderscheiden zijn:

Per opleiding komt een combinatie van kennis, vaardigheden en attitude aan bod. Deze opzet maakt deelname juist zo boeiend en leerzaam.

Bekijk ons jaaroverzicht voor een volledig en actueel overzicht van onze opleidingen.

Docenten

De VTH werkt nauw samen met een team van externe experts op het gebied van toezichthouden. Zij zijn werkzaam bij adviesbureaus, opleidingsinstituten of als zelfstandig expert. Mede door de inzet van deze experts zijn wij in staat om met het opleidingsaanbod een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de leden van de VTH Academie.

Over de VTH

De Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) is een beroepsvereniging om de kwaliteit van het interne toezicht op het bestuur van hogescholen in Nederland te bevorderen. De leden van de vereniging zijn de Raden van Toezicht van de bekostigde hogescholen in Nederland. U kunt hier meer informatie vinden over de VTH. De leden van de VTH betalen een gereduceerd tarief voor opleidingen van de VTH Academie.

Regiepartner
Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de VTH Academie. Dit houdt in dat zij samen met VTH de Academie zowel inhoudelijk als organisatorisch vormgeeft.