VTH Academie

Opleiding Effectief vergaderen in de boardroom

De VTH Academie organiseert in samenwerking met de NVTZ, VTW en VTOI-NVTK Academie een opleiding rondom het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van vergaderingen. Het belang van productieve vergaderingen, scherpe inhoud, en naleving van wet- en regelgeving staat centraal in deze opleiding. Vergaderingen vormen het hart van het werk van toezichthouders, en de kwaliteit ervan is cruciaal voor goede besluitvorming. Deze opleiding richt zich op ervaren toezichthouders die willen blijven leren en verbeteren, vooral als zij de volgende situaties herkennen:

  • Lange vergaderingen die de kern niet raken.
  • Het gevoel dat vragen niet adequaat worden beantwoord.
  • Ongemakkelijke discussies over goedkeuring versus vaststelling van besluiten.
  • Overweldigende hoeveelheid voorbereidende stukken die moeilijk voor de vergadering kunnen worden doorgenomen.

In drie delen, inclusief een online college, een live-bijeenkomst, en een afsluitende online sessie, verwerven deelnemers essentiële kennis en vaardigheden. De opleiding biedt toezichthouders een solide basis voor effectief vergaderen en het nemen van goede en geldige besluiten. Deelnemers ontwikkelen bewustzijn van formele en informele aspecten in vergaderingen en krijgen handvatten om hierop in te spelen. Bovendien biedt de interactieve werkvorm een waardevolle kans om het netwerk uit te breiden en te verrijken.

De eerstvolgende editie gaat van start op 23 april 2024. Bekijk hier de opleidingspagina voor meer informatie en hier kunt u zich tevens aanmelden.