VTH Academie

Docent: Taco Fens

Taco Fens is MT-lid bij de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering en verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Bekostiging en Onderwijsvernieuwing. Hij heeft een technisch-bestuurskundige achtergrond (TU Delft) en ruime politiek-beleidsmatige ervaring (Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs) en kennis van overheidsfinanciën (Inspectie der Rijksfinanciën). In zijn dagelijks werk bij OCW staat Taco in verbinding met de onderwijskoepels en hoger onderwijsinstellingen over een breed aantal onderwerpen zoals bekostiging en verantwoording, financiële houdbaarheid, flexibilisering en leven lang ontwikkelen.

1 opleiding gevonden

Het Hoger Beroepsonderwijs (basismodule 1) financiering en in- en externe kwaliteitszorg

  • 1 dag

Deze compacte eendaagse opleiding geeft een helder overzicht van de werking van het hoger beroepsonderwijsstelsel en het toezicht op het stelsel. Tijdens de bijeenkomst worden de rollen en bevoegdheden van de verschillende partijen en instanties in het hoger beroepsonderwijs toegelicht. Ook worden de belangrijkste wetten en financieringssystemen van het stelsel behandeld. Tot slot komen de Lees verder »