VTH Academie

Docent: Marianne Luyer

Marianne Luyer CMC is partner van OnTheGood, maatschap voor waardegedreven leiderschap. Zij is toezichthouder in verschillende maatschappelijke sectoren. Naar aanleiding van haar boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’ adviseert zij bestuur en toezicht bij transformatieprocessen specifiek vanuit waarden. Zij begeleidt zelfevaluaties van raden van toezicht waarbij cultuur en gedrag van toezichthouders en bestuurders een belangrijke plek inneemt.

1 opleiding gevonden

Online College ‘Waardegedreven Toezicht’

  • 1 uur

Vrijwel alle codes gaan ervan uit dat de kernfunctie van het intern toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie, met de daarbij behorende kernwaarden. Van de toezichthouders wordt gevraagd toezicht te houden, niet alleen op de publieke waardecreatie die de organisatie levert, maar ook op de cultuur en gedrag van bestuur Lees verder »