VTH Academie

Docent: Hannah Bovenkerk

Hannah Bovenkerk heeft ruim 30 jaar ervaring als interim-bestuurder/manager, mediator, visitator, toezichthouder en trainer en ontwikkelaar in overheids- en not-for-profitorganisaties (>2000 fte.). Als veranderkundige vervult zij tevens het moderatorschap voor individuele en groepsprocessen. Vertrouwd met het ambtelijke en politieke speelveld van kleine, middelgrote en 100+-gemeenten, waterschappen, ZBO’s, provincies en ministeries, maar ook de rechtspraak, de vakbonden, de zorg, het onderwijs, de woningcorporaties, banken en verzekeringen, maatschappelijke organisaties en de zakelijke dienstverlening.

1 opleiding gevonden

Online college ‘Boardroom Dynamics’

  • 1 uur

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor Lees verder »