VTH Academie

Docent:

Bea Annot – Mekelenkamp. Als veranderkundige en Governance specialist adviseerde en begeleidde zij afgelopen 20 jaar veel Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht in profit en non-profit. En heeft daar veel plezier in.
Ze is zelf voorzitter Raad van Toezicht van een revalidatieziekenhuis en voorzitter Raad van Commissarissen bij een woningcorporatie en weet uit ervaring wat Governance inhoudt.
Bea is docent in twee masteropleidingen voor voorzitters van Raden, Governance Chair bij de NCD en bij de inspiratieleergang voorzitters bij ERLY. Ze staat daarnaast op shortlist bij de VTW, NVTZ en VTOI en begeleid, adviseert en evalueert met regelmaat Raden van Toezicht.
Ze publiceerde recent over ‘Gedoe in de boardroom’. En schreef o.a. ook: ‘Alle commissarissen het klooster in’.
Daarnaast is ze gastdocent op de Erasmus Universiteit (managementvaardigheden masters Gezondheidsmanagement), coacht zo nu en dan en begeleidt twee Intercollegiaal Adviesgroepen bestuurders. Eén gemêleerde groep en één via de NVZD met zorgbestuurders.

Profiel: Resultaatgericht en bestuurlijk| Analytisch en autonoom |Denkt buiten de kaders – stelt heilige huisjes ter discussie.

1 opleiding gevonden

Het spel van toezicht voor advanced toezichthouders

  • 2 dagen

Het is u vast wel overkomen dat u op de parkeerplaats een onderwerp uit de vergadering nog eens dunnetjes overdoet. Of dat u op weg naar huis toch twijfelt of u net die ene vraag toch had moeten stellen. Of dat u de zag dat de twee bestuurders elkaar op een moment in de vergadering veelbetekenend aankeken. Lees verder »